sv1109Сашо Велески – Претседател на ОО СДСМ Прилеп

Почитувани граѓани на општина Прилеп,
Загрижувачко известување, упатено од страна на Лекарскиот колегиум на Одделението за анестезија и реанимација до управата на Општата болница „Борка Талески“ Прилеп, го потврдува она на што алармиравме пред неколку дена.
Имено, на ден 04.09.2015, докторите анестезиолози од прилепската болница го известуваат Министерот за здравство, Директорот на болницата и колегите оператори, дека нема да изведуваат анестезии, со исклучок на витално загрозени пациенти.
Анестезиолозите одбиваат да превземаат понатамошен ризик и одговорност за работа со апаратите за анестезија, поради нивна дотраеност и целосно отсуство на нивно сервисирање и потврда за нивната исправност.


Со ова писмо, не само што паѓаат во вода изјавите на директорот на болницата, Богатиноски и на ВМРО-ДПМНЕ, дека СДСМ непотребно шири паника, туку е потврда дека во болницата се случува комплетен РАСПАД и дека, потенцираме, одговорност мора да има!
Го повикуваме Јавното обвинителство, доколку смета дека има законски неправилности во работата на менаџментот на болницата, кои произлегуваат од ова известување, да постапи согласно Закон и да превземи понатамошни дејствија против одговорните лица, заради потенцијално загрозување на здравјето и животот на граѓаните на општина Прилеп.
Исто така, поради крајно сериозната ситуација во прилепската болница, ОО СДСМ Прилеп ќе поднесе барање до Државниот санитарен и здравствен инспекторат, да изврши инспекциски надзор во ЈЗУ „Борка Талески“ Прилеп за состојбата со апаратите за анестезија и веднаш да се отстрани нивната нефункционалност.
Бидејќи Градоначалникот Ристески нема слух за овој проблем, го повикуваме Претседателот на Совет, Никола Димески, во рамки на неговиот капацитет и можности, да преземе итни мерки и активности за надминување на состојбата во болницата.
Доколку и тој не преземи ништо, тогаш, за ваквата негрижа и неодговорност спрема здравјето на прилепчани, подеднакво ја споделува одговорноста со премиерот во заминување, Никола Груевски.