Претседател на ОО на СДСМ Прилеп

Миле Талевски

Претседател на ОО на СДСМ – Прилеп

Датум на раѓање 05.01.1984
Образование: Магистер по криминалистика
Претходно образование: Педагошки факултет