Потпретседател на СДММ

Валентин Божиноскиvbozinoski

Лични податоци:
Роден е на 18.01.1986 година во Прилеп.

Образование:
Во Прилеп ги завршува основното и средното образование.
Во моментов е апсолвент на Меѓународен Славјански Институт – Битола, насока Меѓународна економија и бизнис.
Течно зборува англиски јазик.

Партиска кариера:
Бил координатор на месна организација во рамките на Општинската организација на СДСМ Прилеп во периодот од 2009 до 2011 година.
Во периодот од 2010 до 2013 година бил претседател на Локалниот клуб на СДММ – Прилеп.
Во октомври 2013 година е избран за член на Централниот одбор на СДММ, а од декември истата година е потпретседател на Социјалдемократската младина на Македонија.

Политичка кариера:
На локалните избори во 2013 година е избран за член на Советот на Општина Прилеп од редовите на советничката група на коалицијата „Сојуз за иднината”.