Секретар на ОО на СДСМ Прилеп

Валентин Божиноски – Секретар на ОО на СДСМ – Прилеп

Датум на раѓање 18.01.1986 Образование: Eкономски факултет