Листа на кандидати за членови на Совет на Општина Прилеп, од коалиција СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА СОВЕТНИЦИ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ОД КОАЛИЦИЈАТА СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА

1. ИЛИЈА ЈОВАНОСКИ – Примариус Доктор ортопед ,СДСМ
2. САШО ВЕЛЕСКИ – Дипломиран машински инженер, СДСМ
3. СВЕТЛАНА ВЕЛЕСКА – Дипломиран Социолог , ВМРО – НП
4. ЗВОНКО ЈОВАНОСКИ – Дипломиран инженер по енергетика, СДСМ
5. ВАЛЕНТИН БОЖИНОСКИ – Апсолвент на МСУ – менаџмент и организација, СДСМ
6. ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА – Дипл. Професор по одделенска настава , СДСМ
7. ТОНИ КИРОСКИ – Дипломиран електро инженер, НСДП
8. ТОМИСЛАВ БЕЛАКАПОСКИ – Дипломиран авио – инженер , СДСМ
9. ЕЛИЗАБЕТА ТОДЕСКА – ССС – пензионер , СДСМ
10. ЕРЏАН ЕМИНОСКИ – Студент на Тетовски универзитет , ПЦЕР
11. МИЛЕ ТАЛЕВСКИ – Дипломиран професор по одделенска настава, СДСМ
12. ЈУЛИАНА ОВЕЗОСКА – Дипломиран машински инженер , ОМ
13. ГОРЈАН РИСТЕСКИ – ССС , ДОСТОИНСТВО
14. СОЊА ЈОРДАНОСКА – Дипломиран економист, СДСМ
15. ЖИВКО ЈОВЕСКИ – Дипломиран економист , ВМРО – НП
16. ПЕЦО ДИМОВСКИ – ССС , ЛДП
17. РОЗА ИЛИОСКА – ССС, НСДП
18. ТАЊА СТЕФАНОСКА – Дипломиран електро инженер, СДСМ
19. КИРЕ СТАНКОСКИ – Дипломиран земјоделски инженер, СДСМ
20. ПАВЛИНА КОТЕСКА – ССС, СДСМ
21. ВЛАДИМИР ПЕТРЕСКИ – Апсолвент на Економски факултет, СДСМ
22. АНГЕЛИНА ВЕЛЕВСКА – Дипломиран економист – СДСМ
23. АЛЕКСАНДАР ЈОВЧЕСКИ – Магистрант по интернационални фин. и банкарство, СДСМ
24. НИКОЛА КРИВОКАПИЌ – Студент на Економски факултет, СДСМ
25. АНДРИЈАНА ДУКОСКА -Дипломиран виолончелист , СДСМ
26. БОБАН СТОЈАНОСКИ – Апсолвент на факултет за безбедност,СДСМ
27. МИЛЕ СТОЈКОСКИ – ССС, СДСМ