Претседателот на СДСМ и иден премиер на РМ, заедно со кандидатите за пратеници од СДСМ Прилеп, беше масовно пречекан од жителите на село Канатларци, прилепско. Жителите на Кантларци ќе добијат сигурен пласман за земјоделските производи, навремени и повисоки субвенции, здравствена заштита, и подобро образование за децата.