Во оранизација на Форумот на жени и Комисијата за култура при ОО СДСМ Прилеп, се одржа отворена трибина на тема „Жената столб на општеството“ со фокус на улогата на прилепчанката во минатото, а инспирација за иднината!