ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА СОВЕТНИЦИ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ОД КОАЛИЦИЈАТА СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА

1. ИЛИЈА ЈОВАНОСКИ – Примариус Доктор ортопед ,СДСМ
2. САШО ВЕЛЕСКИ – Дипломиран машински инженер, СДСМ
3. СВЕТЛАНА ВЕЛЕСКА – Дипломиран Социолог , ВМРО – НП
4. ЗВОНКО ЈОВАНОСКИ – Дипломиран инженер по енергетика, СДСМ
5. ВАЛЕНТИН БОЖИНОСКИ – Апсолвент на МСУ – менаџмент и организација, СДСМ
6. ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА – Дипл. Професор по одделенска настава , СДСМ
7. ТОНИ КИРОСКИ – Дипломиран електро инженер, НСДП
8. ТОМИСЛАВ БЕЛАКАПОСКИ – Дипломиран авио – инженер , СДСМ
9. ЕЛИЗАБЕТА ТОДЕСКА – ССС – пензионер , СДСМ
10. ЕРЏАН ЕМИНОСКИ – Студент на Тетовски универзитет , ПЦЕР
11. МИЛЕ ТАЛЕВСКИ – Дипломиран професор по одделенска настава, СДСМ
12. ЈУЛИАНА ОВЕЗОСКА – Дипломиран машински инженер , ОМ
13. ГОРЈАН РИСТЕСКИ – ССС , ДОСТОИНСТВО
14. СОЊА ЈОРДАНОСКА – Дипломиран економист, СДСМ
15. ЖИВКО ЈОВЕСКИ – Дипломиран економист , ВМРО – НП
16. ПЕЦО ДИМОВСКИ – ССС , ЛДП
17. РОЗА ИЛИОСКА – ССС, НСДП
18. ТАЊА СТЕФАНОСКА – Дипломиран електро инженер, СДСМ
19. КИРЕ СТАНКОСКИ – Дипломиран земјоделски инженер, СДСМ
20. ПАВЛИНА КОТЕСКА – ССС, СДСМ
21. ВЛАДИМИР ПЕТРЕСКИ – Апсолвент на Економски факултет, СДСМ
22. АНГЕЛИНА ВЕЛЕВСКА – Дипломиран економист – СДСМ
23. АЛЕКСАНДАР ЈОВЧЕСКИ – Магистрант по интернационални фин. и банкарство, СДСМ
24. НИКОЛА КРИВОКАПИЌ – Студент на Економски факултет, СДСМ
25. АНДРИЈАНА ДУКОСКА -Дипломиран виолончелист , СДСМ
26. БОБАН СТОЈАНОСКИ – Апсолвент на факултет за безбедност,СДСМ
27. МИЛЕ СТОЈКОСКИ – ССС, СДСМ