apel za sara shoseska

ДА ЈА РАЗБУДИМЕ ХУМАНОСТА ВО НАС!

Ве молиме, за донирање на скрoмна сума за 10-годишната ученичка од ООУ „Рампо Левката”, Сара Шошеска за извршување на оперативен зафат во неврохирургија во Скопје – SISTINA.

ОДНАПРЕД ВИ БЛАГОДАРИМЕ!
Со оваа донација ќе спасите детски живот.
Молители
Родителите на Сара Шошеска
Контакт телефон: 048/529-647
Жиро-с-ка: 300027056612198
Комерцијална Банка АД – Скопје