Претседателот на СДСМ, Зоран Заев гo именуваше Сашо Велески за претседател на ОО на СДСМ – Прилеп

Именуваните претседатели се избрани на Отворен повик за самокандидирање, односно низ внатрепартиска процедура пропишана во член 31, став 1, алинеја 6, член 68 и член 68‐б од Статутот на СДСМ и Одлуката за распишување на внатрепартиски избори, како и Правилникот за постапката, начинот и критериумите за кандидирање и избор на членовите на органите и носителите на функции во Општинските организации на СДСМ усвоени на Третата седница на Централниот одбор на СДСМ одржана на 30.06.2013 година.