Извршен одбор

Членови на извршен одбор на ОО на СДСМ Прилеп

 • Ангелина Велеска – Дипл.економист
 • Моника Илиоска – Доктор специјалист гинеколог
 • Весе Чупетреска – Медицинска сестра
 • Богде Забрчанец – Физиотерапевт
 • Благица Димески – Дипл.ек.-економ. на притпријатија и финансии
 • Александра Пирганоска – -Дипл.менаџер по осигурување
 • Марија Цветаноска – Дипл.ек.-магистрант меѓун. Економ. и бизнис
 • Леонардо Ковилоски – Дипл.проф.-магистрант Минхен универзитет
 • Филип Секулоски – Дипл.инженер по информатика
 • Христијан Пиличев – Дипл.економист Менаџмент и организација
 • Миле Велкоски – Студент по економија
 • Златко Димкоски – Магистар по меѓународни односи
 • Звонко Талески – Дипл.електро инженер
 • Кире Станкоски – Дипл.земјоделски инженер
 • Тони Камчески – Ел.инженер (стопанственик)
 • Рубин Петрески – Техничар-ССС
 • Александар Китаноски – Економ ССС
 • Љупчо Бабаноски – Пожарникар-возач ССС