Заменик координатор на ИЕ 4

Тони Петрескиtoni

Лични податоци:

-Роден е на 21 Октомври 1968 година. Оженет е и татко на две деца.

– Образование: Доктор на одбрана

– Странски јазици: Зборува англиски и српски јазик

Професионална кариера:

– Вработен е во Министерство за одбрана- Прилеп од 1998 година до денес, а од 2002-2007 година бил Раководител на Одделението за Одбрана.

– Од  2013 година е и Визитинг професор на Меѓународниот Славјански Универзитет “Гаврило Романович- Державин“- Свети Николе-Битола

Партиска кариера:

– Член е на СДСМ од 1991 година.

– Бил член на ЦО на СДММ од 1995-1996 година.

– Бил Претседател на СДММ-ЛК-Прилеп од 1996-1997 година.

– Бил Претседател на Општинската комисија за информирање и пропаганда  од 1999-2004 година.

– Бил член на Извршен одбор на ОО-СДСМ- Прилеп во два мандати.

– Бил член на Комисиите и Советите за Безбедност и одбрана на СДСМ  од 2003-2014 година. Од 2014 година е член на Комисијата за одбрана на СДСМ.

– Бил кандидат за Градоначалник на општина Прилеп во 2009 година.

– Бил член на Општинските изборни штабови од 1996-2014 година.

– За Заменик-координатор на Изборна Единица  4  (Координатор за ОО на СДСМ- Неготино, Кавадарци, Росоман, Прилеп, Кривогаштани, Могила и Новаци) е избран од ИО на СДСМ на 27 Јануари 2015 година.