Ilija JovanoskiПочитувани граѓани, почитувани претставници на медиумите,
Денес советничката група на СДСМ заедно со советниците од коалиционите партнери ја напуштивме работата на Советот на О. Прилеп од принципиелни причини, затоа што кога требаше да се разгледуваат точките од осмата до дванаесетта точка, каде што требаше да се дискутира и расправа за избор на Општински штаб на Локалната Самоуправа во Прилеп, немавме можност, да бидиме вклучени ниту директно, ниту индиректно во организацијата, т.е во оформувањето на сите членови на Штабот на Локалната Самоуправа.


Да потсетам, вчера на комисијата за избор и именување, добивме допис од претседавачот на Советот, г-дин Никола Димески за именување на Општинскиот Штаб за заштита и спасување при Локалната самоуправа на Општина Прилеп, комплет список за сите комисии само со членови од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, немаше ниту еден член од опозицијата, немаше ниту еден граѓанин, професионалец во својата работа, ќе спомнам покасно за кој комисии станува збор. Едноставно, немавме можност ниту да предложиме наш или друг член во овие комисии.
Од тие причини не сакаме да учествуваме во вакво расправање, каде што немаме ни можност да предложиме ниту еден член, затоа што тоа е недозволиво, недозволиво е од Претседавачот на Совет, сам по своја желба, како да има ексклузивно право, како да е Локалната самоуправа под негова лична надлежност, да дава членови на сите овие комисии без координација со опозицијата.
Ќе спомнам во конкретниов општински штаб, кој е за заштита и спасување при Локалната Самоуправа на Општина Прилеп, има: универзална единица за заштита и спасување, специјална единица за заштина и прва медицинска помош, специјална единица за заштита и спасување животни и производи од животинско потекло, специјална единица за заштита и спасување растенија и производи од растително потекло. Мислам дека негова должност беше да има координација со опозицијата, барем да имавме можност да предложевме наши членови или членови од граѓаните, кои што се професионалци во својата работа, па потоа можеа на Совет да бидат гласани да се изберат членовите. Ама, вака да постави само членови од ВМРО-ДПМНЕ, како да е ова партиски Општински штаб на ВМРО-ДПМНЕ, е недозволиво за еден Претседавач на Совет.
Ви благодарам.