Надзорен одбор СДММ

Надзорен Одбор:

  • Кирил Ристески
  • Јане Златески
  • Ивона Тодороска
  • Евгенија Станкова
  • Кристијан Спасески
  • Филип Боцески
  • Филип Попоски