Секретар

Кире Станкоски kstankoski

Секретар на ОО на СДСМ – Прилеп