Членови на ЦО на СДСМ

Христијан Јовчески

Габи Николоска