Градежните инвестиции во Прилеп, придонесуваат за надминување на економските последици од коронавирусот

Миле Талевски – претседател на ОО СДСМ – Прилеп Почитувани, И покрај пандемијата на коронавирусот, централната и локалната власт предводени

Повеќе